Zoals beloofd toon ik enkele beelden die gemaakt zijn met een Canon Powershot S20. De specifieke omstandigheden waarin de foto’s genomen werden, worden telkens vermeld. Op deze beelden werd meestal geen beeldverwerking toegepast (tenzij anders vermeld) en de kwaliteit ervan zal in een later stadium verbeteren, o.a. door verschillende beelden op elkaar te “stacken”. Hierdoor kan de resolutie van het beeld sterk verbeteren. Je zal immers merken dat de resolutie vaak vrij laag is. Dat komt omdat de camera bij weinig lichtinval het aantal pixels doet verminderen om aldus lichtsterkere beelden te bekomen. Ik ben momenteel volop bezig met het “stacken” onder de knie te krijgen. De resultaten volgen ongetwijfeld later…

Jupiter

Dit beeld van Jupiter werd genomen op 14 december met een 20 cm telescoop. Er werd gewoon door het oculair gefotografeerd. De equatoriale banden zijn duidelijk waarneembaar.

Hier zie je de schaduwovergang van Io op 6 december. Io werd kunstmatig verhelderd. Hiervoor werd het beeld gekopieerd en verhelderd. Vervolgens werd Jupiter, die intussen uiteraard overbelicht was, weggeknipt uit de kopie. Tenslotte werd de kopie op het origineel gezet, waardoor zowel Io als Jupiter zichtbaar zijn. Met deaze techniek kan je de beeldresolutie niet verhogen, omdat je twee keer van hetzelfde beeld vertrekt. De schaduw van Io is duidelijk te zien in de zuidelijke equatoriale band.

Hier werd Jupiter opzettelijk overbelicht met de bedoeling om de maantjes beter tot uiting te laten komen. Onderaan is te zien hoe de stand van de maantjes op dat moment (10 dec, 21:25 UT) is volgens Redshift. Het beeld negatief afgedrukt.

Saturnus

Saturnus blijft natuurlijk de mooiste planeet. Hier zou het d.m.v. stacken zeker mogelijk moeten zijn om de Casinni-scheiding te zien. Maar dat is dus voor later…

Maan

Van de maan werden uiteraard de meeste foto’s genomen. Het is het ideale object om mee te experimenteren. Deze foto werd op de avond van 20 december genomen met mijn 6 cm telescoopje.

Zon

Dagelijks probeer ik als aanvulling van mijn zonnewaarneming een overzichtsfoto van de zon te nemen. Dit gebeurt met het 6 cm telescoopje. Hier zie je de opname van 10 november.

Met de 20 cm telescoop kan je tenslotte iedere vlekkengroep apart fotograferen…

Hans (2001)