Dit zijn enkele vragen die tijdens de laatste twee vergaderingen naar boven zijn gekomen, met nog een paar uitsmijters van mezelf (Wim - red.):

 • wijzen de spiraalarmen van een melkwegstelsel voor- of achteruit?
 • schokgolven in "vacuum"
 • donkere materie en alles wat errond hangt: hoe kan men die waarnemen, hoeveel gewone materie zit er in de melkwegstelsels en hoeveel in de intergalactische ruimte, hoe kan superheet "gas" bestaan in het luchtledige tussen verschillende galaxieen?
 • bestaat er een handige truc om het Zuiderkruis te vinden?
 • is een waterpas nodig en/of nuttig op een equatoriale montering?
 • geeft een Cassegrain-telescoop een rechtopstaand of een omkerend beeld?
 • ik kan begrijpen hoe vloed ontstaat aan de zijde van de aarde die náár de maan is toegekeerd, maar hoe ontstaat de vloed aan de achterzijde van de aarde?
 • getijden algemeen: treden die ook op aan de evenaar, wat met al die tropische eilandjes waar er nauwelijks eb en vloed is, wat is de rol van het zuidpoolgebied waar de oceanen de volledige aardbol omcirkelen?
 • wat probeert men precies te ontdekken met de Large Hadron Collider (LHC) van CERN in Genève, en wat is überhaupt het nut van dit soort onderzoek?
 • GRB 090423: Hoe komt het dat een lichtstraal 13 miljard jaar reist, vertrekkende in een expanderende universum die maar 0,6 miljard jaar oud (groot) was?
 • wat is massa?
 • wat is tijd?
 • wat is bewustzijn?